สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบควบคุมตู้รมก๊าซโอโซน จำนวน ๒ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง