สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีคัดเลือก