สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศราคากลางงานซื้อจมูกอิเล็คทรอนิกส์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด