สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโรงเรือนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ชั่วคราว)  จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง