ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแว่นตาโลกเสมือน 3 มิติ และสาย Data link จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง