บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างดำเนินงานของหลักสูตร Logistics Management รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 1 งาน