คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างโอนย้ายและปรับแต่งระบบการสอบออนไลน์การประเมินผลผู้สอบด้านการรู้เรื่องตามแนว PISA  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง