คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๑ งาน