จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างทำครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/11/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/11/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/10/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) เพิ่มเติม การ Interface D365 จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้จอภาพ (Monitor) จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(จ้างงานติดฟิล์ม อาคารลดความร้อนและฟิล์มอาคารฝ้าขุ่น ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซ็น มจธ. จำนวน ๑ งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตระยะเวลา 3 ปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำรถบัสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๓ เมตร พร้อมระบบเซ็นเซอร์สำหรับระบบรถไร้คนขับ จำนวน 1 คัน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/10/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/10/23
1 6 7 8 9 10 32

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top