จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารจอดรถ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสาย LAN และสาย Fiber Optic อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสาย LAN และสาย Fiber Optic อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และ ชั้น 5 จำนวน 5 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียมติดตามสัตว์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบ Procurement Workflow ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 23/09/21
1 62 63 64 65 66 84

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top