ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 181 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 22/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 473 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 145 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 3/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 473 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 27/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 56 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 23/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 148 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 29/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 260 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 22/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 209 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/03/23

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top