ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8/11/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 167 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 31/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 181 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 167 รายการ (คณะวิทยาศาสตร์)

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 24/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 3/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 181 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 25/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 22/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 473 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 145 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 3/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 473 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 27/07/23

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top