รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายการ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านรายละเอียด
2 สรุปผลรอบเดือน กันยายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
3 สรุปผลรอบเดือน สิงหาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
4 สรุปผลรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
5 สรุปผลรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
6 สรุปผลรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
7 สรุปผลรอบเดือน เมษายน 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
8 สรุปผลรอบเดือนมีนาคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
9 สรุปผลรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
10 สรุปผลรอบเดือนมกราคม 2565 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
11 สรุปผลรอบเดือนธันวาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
12 สรุปผลรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
13 สรุปผลรอบเดือนตุลาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียด
15 สรุปผลรอบเดือนกันยายน 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
16 สรุปผลรอบเดือนสิงหาคม 2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
17 สรุปผลรอบเดือนกรกฎาคม2564 (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) อ่านรายละเอียด
1 2

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top