โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด ๑,๓๕๐ กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด