โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ตู้ประธานไฟฟ้าชุดที่ ๑  จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง