สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ