สำนักหอสมุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ