สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง