สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ OpenAthens ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง