สำนักหอสมุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ จำนวน 25 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง