สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง