สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute oral and dermal toxicity) ในสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง