สำนักวิจัยเเละบริการวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้งานซอฟแวร์ Autonomie จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากต่างประเทศ