สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง