สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง