สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ประจำอาคารวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง