สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ