สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งาน ซื้อลิฟต์เตียงประจำอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด