สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 3 จำนวน 2 รายการ