สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาเชื่อมต่อเครือข่ายระบบจอดรถกับระบบเครือข่าย (Network) SCADA จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง