สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Sigma อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ