สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 75 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)