สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ (จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด)