สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๕ ชุด