สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต้ารับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ห้องพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง