สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ห้อง AD-704 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง