สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง