สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB ๓,๔,๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)