สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Otis อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง