สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Otis อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์