สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน ๔๐ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)