สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน 40 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)