สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ระบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง