สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิโอเพื่อสื่อสารผลงานวิจัย มจธ. ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คลิป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง