สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ Hitachi ขนาด 1,000 กิโลกรัม อาคาร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (EXC) จำนวน 2 ชุด C66000227