สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการงานเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นและอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับห้องน้ำ จำนวน 4 อาคาร