สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการกำจัดปลวก ยุง มด แมลง หนู และสัตว์รำคาญตามฤดูกาลภายใน มหาวิทยาลัย 2564.บางขุนเทียน จำนวน 11 อาคาร