สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า (Station Battery) สำหรับระบบไฟฟ้าสำรองสถานีไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด