สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด