สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง DIGITAL FABRICATION LAB สำหรับเทคโนโลยีการผลิต แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ